Preskočiť na hlavný obsah
Moderné vzdelávanie prostredníctvom IT riešení

Zistite úroveň svojich digitálnych zručností a prostredníctvom ponúkaných kurzov ich zlepšite na novú a vyššiu úroveň.

Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe

Poďte si zlepšiť digitálne zručnosti

 

Jarmila Stanekova
Peter Mach
Milan Muska

Prečo by mi malo záležať na úrovni mojich digitálnych zručností aj vo vyššom veku?

  • zlepšite svoje možnosti kontaktu s blízkymi (email, komunikátory a sociálne siete),
  • zručnosť bezpečného pohybu na Internete,
  • zjednodušenie komunikácie so štátnou správou, bankou, či vyriešenie životných situácii online,
  • prístup ku kultúre.

Kurzy pre SENIOROV

Školenia seniorov
Školenia úradníkov

Prečo by mi malo záležať na úrovni mojich digitálnych zručností v práci?

  • zvýšite svoje šance udržať sa na trhu práce oveľa dlhšie,
  • mladší kolegovia vás nezahanbia pri práci s počítačom,
  • hravo vytvoríte peknú prezentáciu, tabuľku s číslami, alebo farebný graf,
  • keď vám nebude mať kto poradiť, informácie si vyhľadáte na internete.

Kurzy pre VEREJNÚ SPRÁVU

Financovanie projektu

Projekt je realizovaný Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a inovácií SR v spolupráci s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky.

Základným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zvýšenie úrovne digitálnych zručností obyvateľstva a zmiernenie negatívnych dopadov technológií a digitalizácie na spoločnosť. Na konci projektu bude vytvorené a overené prostredie s funkčnosťou online dištančného vzdelávania, elektronického testovania a riadenia vzdelávania s minimálnymi prevádzkovými a používateľskými nárokmi pre cieľovú skupinu, ako aj prevádzkovateľa riešenia.

Cieľovou skupinou tohto projektu sú občania patriaci medzi znevýhodnené skupiny obyvateľstva, špecificky, zamestnanci verejnej správy nad 55 rokov, invalidní a starobní dôchodcovia, ktorí nepatria do kategórie seniorov (mladší ako 65 rokov, s priznaným invalidným alebo starobným dôchodkom), seniori (obyvatelia v poproduktívnom veku, teda obyvatelia starší ako 65 rokov), osoby s ŤZP. V rámci testovania pilotného riešenia bude do projektu zapojených 13 000 zástupcov cieľových skupín.