Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. Zlepšovanie digitálnych zručností pre VEREJNÚ SPRÁVU

Zlepšovanie digitálnych zručností pre VEREJNÚ SPRÁVU

 

 

  

Cieľovou skupinou národného projektu sú zamestnanci verejnej správy s dosiahnutým vekom 55 rokov a starší (v štátno-zamestnaneckom vzťahu, pracovnej zmluvy vo verejnom záujme, vo verejnej funkcii a podobne).

Bezplatné kurzy pre VEREJNÚ SPRÁVU

Pre VEREJNÚ SPRÁVU aktuálne pripravujeme základné bezplatné kurzy počnúc mierne pokročilou úrovňou:

  1. MIERNE POKROČILÍ: V1 Digitálny občan – konzultačný kurz s možnosťou prípravy na certifikáciu ICDL v úprave pre verejnú správu
  2. POKROČILÍ: V2 Pokročilé funkcie pre profesionálnu prácu v textovom editore MS Word
  3. POKROČILÍ: V3 Pokročilé funkcie pre profesionálnu prácu v tabuľkovom editore MS Excel
  4. POKROČILÍ: V4 Vytváranie moderných prezentácií v MS Powerpoint
  5. POKROČILÍ: V5 Využívanie služieb e-government (pripravujeme pre obecnú správu)
  6. POKROČILÍ: V6 Cloudové služby a pokročilá práca so súbormi v organizácii (pripravujeme)

Pre každé školenie zvlášť si účastníci majú možnosť preferenčne vybrať témy zo širšieho rozsahu, o ktorých zvládnutie majú zvlášť záujem. Neposkytujeme viacdňové kompletné školenia pre začiatočníkov, alebo mierne pokročilých na kancelárske balíky. Predpokladáme, že tieto požiadavky už zamestnanci verejnej správy spĺňajú. Súčasne vykonávame priebežný prieskum potrieb digitálnych zručností na úrovni štátnej správy, regionálnej a miestnej územnej samosprávy. Na základe priebežného vyhodnocovania prieskumu potrieb digitálnych zručností zamestnancov verejnej správy, i na základe komunikácie s jednotlivými zapájajúcimi sa organizáciami verejnej správy sme pripravení adaptovať formou kurzov a do platformy aj ďalšie špecifické požadované kurzy, napríklad:

  • Nástroje pre profesionálnu online audio-vizuálnu komunikáciu cez internet (pre každé školenie podľa vopred stanovených konkrétnejších požiadaviek: rola organizátora i účastníka komunikácie, režimy komunikácie, výber bežne dostupných nástrojov: MS Teams, Cisco Webex, Google View, Zoom)
  • Dotazníky pre zber údajov cez internet (pre každé školenie podľa vopred stanovených konkrétnejších požiadaviek: výber bežne dostupných nástrojov: MS Forms, Google Forms) 

Samostatné štúdium

V časti pre voľne dostupné kurzy každý záujemca získa študijné materiály pre samostatné vzdelávanie (e-learning).

 

Zapojte sa do aktivít projektu

Ak ste sa už zaregistrovali, alebo ste už z projekte absolvovali niektoré školenie a máte pridelené prístupové meno a heslo, tak priamo prejdite na Kurzy a vzdelávanie. Ak ste nová/nový, tak sa Zaregistrujte aby ste mohli využívať vzdelávací obsah a zapojiť sa do aktivít projektu.